Avancerade matematiska metoder inom metrologi

SP arbetar med att utveckla nya matematiska metoder inom mättekniken. Tillämpningsområdena är mycket varierande eftersom matematiska metoder är viktiga inom flera områden där mätningar behövs.
Utvärdering av Energimarknadsinspektionens nätnyttomodell

Vi har utvärderat stabiliteten hos Energimarknadsinspektionens nätnyttomodell. Nätnyttomodellen används vid granskning av elnätbolagens avgifter. Baserat på MonteCarlo-simuleringar utvärderades modellen genom att studera effekter av en miljard slumpmässiga parameterändringar.

Går klockan rätt?

Vi har utvecklat algoritmer för sammanvägning av mätningar från olika klockor för att genom detta uppnå en bättre tidsuppfattning samt tillhörande osäkerhetuppskattning. Algoritmerna bygger på flera samverkande Kalman-filter som vid varje tidpunkt ger bästa möjliga tidsuppfattning med tillhörande kvalitet.

Utvärdering av mätningar som används vid beslut om slutförvaring av kärnbränsle

Ur ett statistiskt perspektiv har vi utvärderat mätningar på betongprover utförda åt Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Dessa prover ligger till grund för beslut om slutförvaringen av kärnbränsle.

Repository for spent Nuclare Fuel

Beräkna laxens ålder och färg

Vi har utvecklat metoder för att säkerställa osäkerheten i uppskattningar framtagna genom multivariat analys. Dessa metoder har applicerats på så skilda tillämpningar som mätningar av kvalitet hos laxfiléer som atmosfärens fuktinnehåll.

Multivariate Analysis - A Test Case Study 

 

Är mätningarna värda priset?

Vi har fortsatt utvecklingen av en ny metodologi som väger in ekonomiska faktorer i klassisk statistisk acceptansprovtagning. I denna vägs kostnader för mätningarna mot kostnaderna för konsekvenserna av felaktiga beslut, som en funktion av mätosäkerheten.

Optimised Measurement uncertainty and decisionmaking

Relaterad information

Tjänster

Mättekniska tjänster

Forskning

Generisk metrologi och mätteknikMätteknisk forskning

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

Utbildning - Kvalitet i beslutsfattande

Kontaktpersoner

Per Jarlemark

Tel: 010-516 52 58

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.