Mätteknik inom nanoteknologi

Spårbar mätteknik inom nanoteknologi bedöms vara ett viktigt tillväxtområde där RISE har en bred kompetens.
Uthållig tillväxt

Mycket har sagts om den spektakulära tillväxten i nanoteknologisk produktion som förväntas inom en snar framtid. Men för att uthålligt nå en sådan tillväxt krävs en avsevärd investering i en teknisk och affärsmässig infrastruktur.

Kvalitetssäkrad nanomätteknik

Tillverkning och handel i nanoprodukter kommer att skapa ett behov av ny kvalitetssäkrad mätteknik och nya standarder, men onödiga kostnader och dubbelarbete kan uppstå om man inte redan nu harmonisera den internationella utvecklingen inom området.

Etablering av nätverk

Inom svensk nationell metrologi, görs ett förberedande arbete inom det mycket omfattande och brett område som nanoteknologin innebär. Här etableras nätverk, såväl inom landet som nordiskt och europeiskt, och med både akademin, myndigheter och stora och småföretag, för att bäst identifiera samordningsmöjligheter inför den stora utmaningen som nanometrologin utgör.

NMP - CO-NANOMET

CO-NANOMET är ett EU-projekt där SP har ansvar för en europeisk metrologisk aktionsgrupp samt utvecklingen av stöd till industrin. Läs mer...

Materialanalys på nanometernivå

Utvecklingen inom nanotekniken ställer ökade krav på rumslig upplösning hos de metoder som används för att karakterisera material.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.