Ytors optiska egenskaper

Projektet syftar till att kartlägga behovet av förbättringar inom optisk mätteknik och optiska referensmaterial som kan finnas i svensk och nordisk industri, samt att med befintliga resurser förbättra mätmetoder och delta i jämförelsemätningar inom optiska mätningar.

Vi utvecklar optiska mätmetoder för mätning av ytor som  är viktigt för många typer av material inom ”kreativa industrier” som; papper, färg, glas, polymerer, tunna filmer, keramer, textiler och möbler för att ge några exempel.

Kalibrering av referensmaterial

Bland annat så behövs kalibrering av referensmaterial inom forskningsområden som polymervetenskap, biologi, medicin, biokemi. miljö (t.ex. analys av vatten och luft).

De basala mätkategorierna som vi vill förbättra och utveckla är mätningar av fluorescerande material, diffust spridande ytor, glansmätning och mätning av brytningsindex.

Målgrupp

Vi riktar oss till både nationella som internationella kunder och intressenter.

Material inom bygg

SP arbetar med de flesta typer av material inom byggområdet, några exempel är glas, betong, sten, trä, stål, plast och gummi.Läs mer...

Produkter inom bygg

SP arbetar med de allra flesta byggprodukter, bland annat färger och applikationer för färger, golvmaterial som betonggolv, trägolv och textila golv, tätskikt i till exempel våtrumsväggar och värmeisolering.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.