Forskning inom positionering

Foto: Borås Tidning/Lars-Åke GreenVi har utvecklat ett nytt system för bestämning av position, hastighet och acceleration baserat på sensor-fusion-teknik.
Sensorer för fordon

Inom ett flertal fordonstillämpningar finns behov av noggrann bestämning av position, hastighet, acceleration med hög uppdateringsfrekvens.

Exempel på användningsområden är krocktester, utvärdering av förarbeteende, varningssystem för förartrötthet samt undersökningar av vindpåverkan på fordon.

Utveckling av nytt system

Vi har utvecklat ett nytt system för bestämning av position, hastighet och acceleration baserat på sensor-fusion-teknik. Detta system bygger på en kombination av state-of-the-art GPS-utrustning och accelerometrar och ger en uppskattning av de sökta parametrarna med en uppdateringsfrekvens om 1 kHz. Systemet har utvärderats genom användning i verklig trafikmiljö.

Framtida möjligheter med navigationssatelliter

Inom GNSS-området pågår en utveckling av nya system som det europeiska Galileo och det kinesiska Compass. Utvecklingen av dessa nya system, parallellt med en pågående modernisering av GPS, ger nya möjligheter till förbättringar inom noggrann positionsbestämning.

Samarbetspartners

I samarbete med Lantmäteriet och Chalmers utvecklar vi strategier för hur dessa system bör kombineras för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi predikterar hur bra resultat GNSS kan ge i framtiden samt klarlägger vilka åtgärder som krävs för att förbättra den framtida noggrannheten.

Mätteknik inom process- och produktionstillämpningar

Spårbar mätteknik inom process- och produktionstillämpningar är ett tillväxtområde som uppmärksammats som ett prioriterat forskningsfält och i bland annat teknisk framsyn. Läs mer...

Positionering

RISE utvecklar nya metoder för bestämning av position, hastighet, acceleration som både ger bättre noggrannhet och möjlighet för användning av GPS i miljöer där det inte förut fungerat. Läs mer...

Utveckling av GNSS

SP arbetar även kontinuerligt med utveckling av algoritmer och metoder för förbättrad prestanda och användbarhet hos de befintliga systemen som GPS. Läs mer...
Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.