Mätteknik inom process- och produktionstillämpningar

Spårbar mätteknik inom process- och produktionstillämpningar är ett tillväxtområde som uppmärksammats som ett prioriterat forskningsfält och i bland annat teknisk framsyn.
Utan driftsstopp

Alltmer inom process- och tillverkningsindustrin sker produktion i görligaste mån utan driftstopp. Detta leder i sin tur till att den dynamiska mättekniken behöver vidareutvecklas för att kunna styra processer optimalt.

Dynamisk mätteknik

SP Mätteknik bedriver forskning riktat mot att bidra till denna utveckling, med internationellt uppmärksammat resultat inom framförallt analys av dynamiska mätfel.

Synergi

SP är relativ unikt bland de nationella metrologiinstituten genom att ha verksamheter för fler mätstorheter närmare samlade. I ett område som dynamisk mätteknik, innebär denna synergi konkurrensfördelar i den internationella forskningsarenan, eftersom läran om dynamiska förlopp som är välutvecklade inom de elektriska storheterna, kan med fördel överföras till det mekaniska området.

Intressenter

SP Mätteknik har samverkan i FoI med några tyngre industrier inom processektorn, som t ex den svenska skogsindustrin och det holländska flödesmätaretillverkare Krone.

KC Dynamisk mätteknik

Dynamiska mätningar används i nästan alla moderna tekniska tillämpningar. Läs mer...

Indisputable Key

Indisputable Key är ett 3-årigt EU-projekt som SP Trätek koordinerar. Projektet ska skynda på utvecklingen av produktionsteknik baserad på automatisk spårning av trämaterialet. Läs mer...

Forskning inom positionering

Vi har utvecklat ett nytt system för bestämning av position, hastighet och acceleration baserat på sensor-fusion-teknik.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.