Kvantbaserade normaler för likström och växelspänning

EURAMETEn godtycklig växelspänning med hjälp av en binär Josephson referens skall syntetiseras.

Arbetet med att kunna syntetisera en godtycklig växelspänning med hjälp av en binär Josephson referens har fortsatt och bedrivs parallellt tillsammans med bl a PTB, NPL och NMI i Tyskland, Storbritannien samt Nederländerna.

Ett antal framsteg har uppnåtts men fortfarande är inte målet nått. Full utspänning kan nu genereras genom att en strömmodul i en biaskälla, utvecklad inom ramen för ett tidigare EU-projekt, har modifierats.

Mätningar vid SP kunde visa att biaskällans programvara ej hanterade ledningsresistans i anslutningsledningar korrekt och NPL kommer därför att modifiera programvaran för källan. För att kunna genomföra mätningar med den nuvarande programvaran har vi modifierat den använda mätproben så att ledningsresistansen reducerats, detta medför dock en förhållandevis hög heliumkonsumtion.

Relaterad information

Forskning

Generisk metrologi och mätteknikMätteknisk forskning

Kontaktpersoner

Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.