Nya tillämpningar av termiska nät genom interaktion med elnät och andra energisystem

Energieffektiva byggnader och konkurrens från andra värmekällor leder till minskad efterfrågan på energi från fjärrvärme. Samtidigt innebär kraven på minskade CO₂-utsläpp att användningen av förnybar energi och spillvärme behöver öka. Fjärrvärmen måste utvecklas för att möta dessa utmaningar.

Det förväntas att fjärrvärmenät kommer att utvecklas till termiska nät som interagerar med elnät och andra energisystem som delar i ett smart energisystem. Ett termiskt nät levererar, till skillnad mot dagens fjärrvärme, inte bara värme till byggnader utan fungerar som en generell energibärare. Det möjliggör energiöverföring mellan energisystem och leverans av värme för nya tillämpningar. Idag kan överskott av vindkraft omvandlas och lagras som värme i fjärrvärmenät för att reducera toppar i elproduktionen. Interaktion av det slaget skulle kunna öka i framtiden. Termiska nät kan spela en viktig roll i att integrera ökande mängder distribuerad energi från förnybara energikällor.

Min forskning kommer att undersöka sådana synergier mellan energisystem med fokus på termiska näts roll. Arbetet kan komma att inkludera tekniska, ekonomiska och organisatoriska lösningar. Det första skedet behandlar möjliga nya energiflöden mellan termiska nät och elnät.

Projektet ligger inom enheten ’Energi och cirkulär ekonomi’ vid RISE Research Institutes of Sweden. Enhetens forskning inkluderar hållbar användning av resurser, effektiv energianvändning och energidistribution.

Kontakt: Jay Hennessy, jay.hennessy@ri.se

 

 

Relaterad information

Forskning

Reesbe företagsforskarskola

Se även

Reesbe, Högskolan i GävleDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Jay Hennessy

Tel: 010-516 60 05

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.