RelCommH (Reliable Communication for Heavy vehicles) – Tillförlitlig kommunikation för tunga fordon

RelCommH är ett tvåårigt forskningsprojekt som finansieras av VINNOVA i FFI-programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. Projektet startar våren 2013 och förutom SP deltar också Volvo Group, Scania, Kapsch TrafficCom samt Qamcom Research & Technology.
Trådlös kommunikation direkt mellan fordon
 

Projektet RelCommH studerar trådlös kommunikation direkt mellan fordon enligt den nya standarden ETSI ITS-G5 (baserad på IEEE 802.11p). Detta är en standard som stödjer ad hoc nätverk mellan fordon samt mellan fordon och väginfrastruktur.

Syftet med standarden är att göra fordon och därmed trafiken intelligentare med hjälp av så kallade kooperativa funktioner. Målet med dessa funktioner är minskad bränsleförbrukning, säkrare transporter samt ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät.

Antennplacering och signalkvalitet

 
Det frekvensband standarden har fått sig tilldelat ligger på 5,9 GHz. Detta är en hög bärvågsfrekvans för att vara kommunikation som använder sig av flervägsutbredning mellan sändare och mottagare. Det har fått till följd att kommunikationen är känslig för bland annat skuggning. Om det saknas visuell kontakt mellan sändar- och mottagar-antenn kan information gå förlorad på grund av dålig signalkvalitet.

Placeringen av antennerna har därmed stor betydelse för överföringens kvalitet. Speciellt viktigt är detta på de stora, tunga, fordonen. För att optimera kommunikationen kommer olika antennplaceringar, antennmodeller och diversitetsalgoritmer att studeras.

Förbättrad trådlös kommunikation

I projektet kommer pålitligheten hos den trådlösa kommunikationen att studeras och förbättras i scenarior med tunga fordon och tunga fordon med släp i kombination med avancerade kooperativa funktioner.

Det är viktigt att den trådlösa kommunikationen är pålitlig om standarden ska kunna införas brett och avsedd nytta, som säkrare, effektivare och bränslesnålare transporter, ska vara möjlig att uppnå.

Transport

Den övergripande utmaningen är att skapa uthålliga transportlösningar för kommande generationer; transporter som är energieffektiva, tillförlitliga och säkra. Vi måste fasa ut de fossila bränslena och verka för introduktion av förnybar energi.Läs mer...

Informations- och kommunikationsteknik

Det gäller att ge alla befolkningsgrupper ökade möjligheter att ta del av informations- och kommunikationssamhället.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.