Energi- och resurseffektiva städer

illustration resurseffektiva städerEtt samhälle består av väldigt många olika aktörer och intressen som skall tillgodoses och det finns lagar, regler och konventioner på många olika nivåer. Beslut som innebär förändringar kan därför många gånger vara svåra att fatta.

För att kunna beskriva de komplexa system som utgör området- Energi och Resurseffektiva städer bygger Systemanalys, analyser på flera av de discipliner som samverkar; teknik (teknologi), ekonomi och samhällskunskap.

Komplexa system  - svåra att överblicka

Att bygga och utveckla ett hållbart samhälle kräver god överblick över en komplex verklighet och förmåga att ta långsiktiga beslut. Med systemanalytisk modelleringskompetens kan Systemanalys granska byggnadernas roll i vidgade energisystem. Med sådan kunskap kan vi ta fram underlag för beslut och för hela samhällsplaneringsprocesser. Genom att koppla ihop RISE stora teknisk kompetens inom energieffektivt byggande med systemanalytiska modeller arbetar vi med energieffektivisering och miljöförbättringar i hela skalan – från en enskild byggnad till samhällsplaneringsnivån på kvarters, kommunal-, regional- och nationell- och till och med globalskala.

Samarbeten och nätverkande

Långsiktigt beslutsfattande handlar ofta om att skapa policy och driva förändringsprocesser. Därför har Systemanalys expertis också inom processledning och områden som binder samman de tekniskt grundade systemanalyserna med den verklighet de beskriver, som till exempel ekonomi, juridik och kommunikation.

Samarbeten med internationella partners kräver god insikt i hur skeenden, lagar och regler inom t.ex. EU ser ut. RISE jobbar mycket med internationella nätverksbyggande och har en alldeles särskild överblick och kunskap kring processer och samarbeten som berör Energi- och Resurseffektiva städer på europeisk nivå.

Hållbart samhälle

Sektionen Hållbart samhälle arbetar med stadsutveckling, resurseffektivisering inom material och energi samt vattenförsörjning och avloppshantering. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar utveckling av samhället, såväl lokalt som globalt. Läs mer...

ClueE - Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden

ClueE kombinera samhällsvetenskap och teknik för att på ett integrerat sätt undersöka och utveckla lokala processer som främjar energieffektivisering i urbana bostadsområden.Läs mer...

EeB Energy - E2ReBuild

E2ReBuild demonstrerar och undersöker strategier för kostnads- och energieffektiva renoveringsprocesser av Europas miljonprogramsområden.Läs mer...

ZEB, Zero Emission Buildings

RISE samlade spetskompetens inom området energieffektiva byggnader, både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Marcus Jahnke

Tel: 010-516 59 04

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.