Säkerhetsfaktorer på ingenjörsmässig grund

Bygg och mekanik arbetar inom många områden med att ta fram säkerhetsfaktorer för mekaniska konstruktioner som grundar sig på just den kunskap som ingenjören har tillgänglig.

Detta angreppssätt skiljer sig från det traditionella, som ofta grundar sig på beprövade men vaga kriterier, som inte ger utrymme för de ständiga förbättringar som modern konstruktionsteknik kräver.

Det skiljer sig också från de probabilistiska metoder, inklusive Monte Carlo-simuleringar, som tyvärr oftast tvingas lita till subjektiva val av abstrakta statistiska fördelningar som ersättning för brist på kunskap.

Vår ingenjörsmässiga metodik baseras på den etablerade FORM-metodiken (First Order Reliability Method) och har utvecklats under en femårsperiod i nära samarbete med FCC - Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik, Matematiska Vetenskaper på Chalmers, volvo Aero i Trollhättan och Europeisk Lastbilsindustri.

Läs mer om bakgrunden
Tillförlitlighet i dimensioneringsprocessen

 

Tjänster
RISE står berett att hjälpa till med anpassning och tillämpning av denna statiska metodik var än behov finns.

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Pär Johannesson

Tel: 010-516 58 14

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.