NEXT Timber

NEXT TimberNEXT Timber (Novel EXecution Tools for Timber structures) är ett Nordic Innovation Centre (NICe)-projekt.

NEXT Timber ska utveckla ett öppet standardverktyg för planering och byggande av trähus som kan användas internationellt. Flervåningshus i trä har en relativt liten marknadsandel, även om modernt träbyggande potentiellt kan vara en mycket konkurrenskraftig teknik, speciellt när nya innovationer inom byggnadsteknik och trämaterial utnyttjas. Prefabricering av trähus ökar för att öka byggnadskvaliteten.

En utförandestandard kan ge gränssnittsprinciper som underlättar användandet av ny teknik med avseende på vibrationer, akustik, fukt och brand. Detta kommer att gynna handel, innovation och ytterligare stärka utvecklingen av den moderna träbyggnadstekniken.

Fyra arbetspaket är planerade:
WP1 Coordination
WP2 Performance requirement principles
WP3 Framework of geometry and connections
WP4 Standard execution of timber Buildings

En workshop kommer att arrangeras på Holzbau Nordic 2014 i Trondheim den 24 september kl 10–17. Se Workshop agenda i högra spalten.

Partner

Confederation of Finnish construction product industries RT
Tomi Toratti (projektledare)
Rakennusteollisuus
SP Trä
Joachim Schmid
SP
TMF
Anders Rosenkilde
TMF
Træinformation
Jørgen Munch-Andersen
Traeinformation
Treteknisk
Kristine Nore
Treteknisk
Association of Norwegian Roof Truss Producers
Håvard Thorsrud
 
Tallinn University of Technology
Alar Just
Tallinn University of Technology
Kodumaja
Elar Vilt
Kodumaja

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.