Solenergi - Forskning, utveckling och internationellt samarbete

RISE har en framträdande roll i ett europeiskt nätverk som innefattar testinstitut, industriföretag och certifierare där den europeiska Solar Keymark-certifieringen löpande diskuteras, revideras och vidareutvecklas. Vi medverkar i två olika IEA-samarbeten: Ett kring prestanda och tillförlitlighet hos solelprodukter och ett som handlar om byggnadsintegrerad solel. Vi har en uttalad målsättning att öka vårt internationella engagemang inom solelområdet.


RISE har under tiden 2009-2013 lett arbetet med den europeiska (och i praktiken även den globala) standardiseringen på solfångare. Den europeiska standarden har reviderats genomgripande som ett resultat av snabb teknikutveckling och ett hårt tryck ifrån industrin och den publicerades 2013 i form av en ny globalt gällande ISO-standard.

 

Exempel på aktiviteter inom solenergiområdet där vi är aktiva:

 • RISE driver under 2015-2017 två större forskningsprojekt inom solel - där vi samlar breda team med deltagare från bygg- och solelentreprenörer, arkitekter, byggherrar och forskare för att på olika sätt skapa förutsättningar för en positiv marknadsutveckling och ökat företagande. Projektet ”PROOF” behandlar takintegrerad solel och ska bland annat resultera i en demonstrationsanläggning i ett av Skanskas byggprojekt i Göteborg och visa möjligheterna med nästa generation takintegrerade solceller.
  I projektet ”ELSA” som fokuserar på elgenererande solavskärmningar utforskar vi hur man kan åstadkomma en optimal kombination av dagsljushantering, solavskärmning och elgenerering genom olika solskyddslösningar. Projektet ska bland annat resultera i en demonstrationsanläggning på RISE i Borås och handledningar för byggare och arkitekter.
 • RISE deltar sedan starten aktivt i utvecklingen av den europeiska kvalitetsmärkningen för solvärmeprodukter – Solar Keymark.
 • RISE medverkar i två stora internationella samarbeten inom International Energy Agencys solelprogram IEA PVPS. I båda deltar ett tiotal länder med Tyskland, USA och Japan i spetsen vilket ger oss möjlighet att ta del av många år samlade erfarenheter från ledande marknader. Task 13 ägnas åt kvalitetsfrågor kring solcellsmoduler och system och Task 15 handlar om att på olika sätt bidra till att byggnadsintegrerad solelteknik kan bli mer konkurrenskraftig.
 • I projektet ”Biobränsle och solvärme för 100 % förnybar värmeförsörjning” 2013-2015 samarbetade RISE tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, SERC/Högskolan Dalarna och industrin i ett forskningsprojekt som handlade om att ta fram effektiva uppvärmningssystem baserade på kombinationen solvärme och pelletseldning.
 • RISE utvärderade under 2013-2014 ett stort antal solcellsmoduler och växelriktare på uppdrag av Energimyndighetens testlabb. Omfattande mätningar och tester har resulterat i ett brett kunskapsunderlag som främst riktar sig till energirådgivare och privatpersoner.
 • RISE har haft en ledande roll i EU-projektet QAiST- “Quality Assurance in Solar Heating and Cooling Technology, Keeping track with recent and upcoming developments”. Huvudsyftet med projektet som avslutades 2012 var att verka för en stark utveckling och tillväxt av den termiska solenergitekniken som därigenom kommer att kunna ge ett väsentligt bidrag till ett uthålligt och inhemskt energisystem i Europa. Detta genom att säkerställa att standarder, testmetoder och certifieringsregler håller jämna steg med teknikutvecklingen och medger största möjliga flexibilitet för framtida innovationer. Exempelområden inom solvärmetekniken är nya material, koncentrerande solfångare och kombinationer med andra tekniker t.ex. kyla och värmepumpar. Bland huvuduppgifterna för RISE i projektet ingick att ta fram underlag för revisionen av standarden EN 12975 vilket resulterade i en ny ISO-standard. RISE utvecklade även ett beräkningshjälpmedel
   
  ScenoCalc” som blivit en del av Solar Keymark-systemet och som säkerställer att energiutbyten från solfångare beräknas på ett korrekt och likartat sätt över hela Europa.

Solenergi

RISE har mycket lång erfarenhet av solenergi och arbetar med både solel och solvärme. Vi riktar oss till företag och konsumenter, samarbetar med forskningsinstitut, universitet, branschorganisationer och myndigheter och erbjuder en mängd tjänster.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Solenergi

Se även

Solcellssystem, EnergimyndighetenDokumentet öppnas i ett nytt fönster Mer information om QAiSTDokumentet öppnas i ett nytt fönsterELSA - ELgenerande SolAvskärmningarDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Peter Kovacs

Tel: 010-516 56 62

Anne Andersson

Tel: 010-516 54 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.