Forskning om tjänster

Teknikutveckling är en av våra styrkor inom RISE. Men teknikutveckling utan kunskap om människorna som i slutändan använder produkterna kan leda till produkter som inte slår igenom på marknaden – trots att tekniken är den allra bästa.

Därför arbetar vi på Systemanalys med tjänsteforskning och innovation, ett område som kompletterar teknikutveckling genom att lyfta fram andra frågeställningar. Exempel på frågor kan vara: använder konsumenterna produkten på det sätt som det var tänkt?  Kan man anpassa produkten till den enskilde konsumenten?

Tjänsteinnovationer blir en allt viktigare ingrediens för företag som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden. Det kan till exempel röra nya sätt att ta betalt för en produkt eller en tjänst, hur man levererar dessa eller hur man utvecklar kundupplevelsen. Vi arbetar med att omsätta teorier om tjänster till praktiska metoder, till exempel genom att studera människor med hjälp av ”lead users”, kundinvolvering och LivingLabs, där användarna blir medskapare av tjänster och produkter.

Tyngdpunkten för vår tjänsteforskning ligger i kunskapsfälten tjänsteutveckling, tjänstemarknadsföring, tjänsteorganisation, affärsmodeller, tjänsteinnovation och med stark koppling till tjänstedesign. Systemanalys har nära samarbete med Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet

Kontaktpersoner

Jonas Matthing

Tel: 010-516 58 91

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.