Brand i transport och fordon

När en brand uppstår i ett transportmedel som t ex en färja eller ett tåg kan det leda till allvarliga konsekvenser.

Dagens samhälle är beroende av transporter, både av människor och gods. Fire Research arbetar med alla transportslag och alla aspekter av bränder i dessa från initieringen av brand, hur den växer till, hur man kan upptäcka och släcka den samt vad den ger ifrån sig för gaser. Inom transporter till sjöss arbetar vi med brandsäkerheten för de fall där man ersätter traditionella konstruktionsmaterial som stål med nya lättare material såsom kompositer. Släcksystem till sjöss är också ett viktigt område.

För tåg har fokus legat på brandegenskaperna hos materialen inne i kupéer etc. Ett område som är mycket aktuellt nu är de toxiska gaserna som kan avges och hur man mäter dessa.

Bränder i fordon på väg är ett annat viktigt område. Här har vi t ex studerat bränder i bussar på uppdrag av det svenska och norska vägverket. Strävan att göra fordonen mer miljövänliga kan få konsekvenser för brandrisker, områden som är aktuella här är E85 och andra nya bränslen samt elfordon och elhybrider.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.


 

 

Nya bränslen

Nya bränslen i fordon innebär nya risker. Vi erbjuder utvärdering av vilka risker som introduceras och hur man undviker dessa.Läs mer...

Bussbränder

Bussbränder är ganska vanliga och kan ge stora konsekvenser.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Brand i fordonBrandprovning - fordonBrandsäkerhet till sjössBränsletankar i plastBussbränderNya bränslenRiskanalys av system

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

SP rapport 2013:15SP rapport 2011:22

Kontaktpersoner

Fordon
Petra Andersson

Tel: 010-516 56 21

Fartyg
Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Bussar
Bilar
Magnus Bobert

Tel: 010-516 51 90

Håkan Modin

Tel: 010-516 53 99

Tåg
Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.