Tribologi

SP har utvecklat en ny testmetod för tribologiska undersökningar genom modifiering och utveckling av en pin-on-disc maskin. Metoden leder till mycket kortare provningscykler, varvid produktförbättringar underlättas.Friktion och förslitning tillhör de centrala problemen i rörliga mekanismer och maskiner. I en utvärdering av en produkts funktion och säkerhet kan ingå provning och bedömning av friktions- och nötningsegenskaper (tribologi). Som exempel kan nämnas forskning på ledproteser. Proteser har en begränsad livslängd p.g.a nötningspartiklar från ledytor vilka har negativa biologiska effekter och bidrar till lossning av knä- och höftproteser. SP har utvecklat en ny testmetod för tribologiska undersökningar genom modifiering och utveckling av en pin-on-disc maskin. Metoden leder till mycket kortare provningscykler, varvid produktförbättringar underlättas.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Kontaktpersoner

Karin Persson

Tel: 010-516 60 72

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.