Bränder i tunnlar

RISE arbetar med ett antal viktiga projekt inom tunnelområdet. Vi arbetar med bland annat forskning kring släcksystem och vi deltar i olika provningar av släcksystem i full skala.

Detektionssystem i tunnlar blir ett allt viktigare forskningsområde. Vi medverkar i ett projekt där man provar olika detektionssystem i tunnlar. Vi deltar i en svensk referensgrupp kring anpassning av det nya EU direktivet för vägtunnlar i Sverige. RISE anlitas också som konsulter i samband med olika brandskyddsprojekt i olika typer av undermarksanläggningar.

Fire Research deltog i EU-projektet LSURF, Large Scale Underground Research Facility. Målsättningen är att utveckla samarbetet inom tunnelforskningen i Europa och att undersöka behovet och förutsättningarna för att bygga upp en europeisk organisation och anläggning för forskning och utbildning inom området. RISE (tidigare SP) har även de senaste åren på uppdrag av bland annat Banverket, Svenska Betongföreningen och Skanska Prefab genomfört forskningsuppdrag kring betong och tunnlar.  

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

Tunnel and Underground Safety Centre (TUSC)

RISEs forskningsplattform för undermarksanläggningar har en samlad specialistkompetens inom brand, risk och säkerhet. Läs mer...

ISTSS

Internationell konferens om säkerhet i tunnlar.Läs mer...

Säkerhet i tunnlar

RISE kan erbjuda ett flertal tjänster inom tunnelsäkerhetsområdet bl.a. brandförsök, modelleringar, utvärderingar och konsulttjänster.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

ByggSäkerhet i tunnlar

Forskning

Publikationer om tunnlarTunnelsäkerhet

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Forskningsprojektet UptunDokumentet öppnas i ett nytt fönsterISTSSDokumentet öppnas i ett nytt fönsterPublikationer om tunnlar

Kontaktpersoner

Haukur Ingason

Tel: 010-516 51 97

Anders Lönnermark

Tel: 010-516 56 91

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.