V2V V2I State of the art

Denna state-of-the-art undersökning fokuserar på trådlös kommunikation mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur. Med infrastruktur menas här utrustning längs vägsidorna. Syftet med arbetet är att göra en undersökning av tillgänglig information och sammanfatta den i ett state-of-the-art dokument.

Idag används trådlösa länkar för t.ex. vägtullar, telefoni, trafikstockningsvarningar (TCM), positionering (GPS). Trådlös kommunikation kan användas för områdena säkerhet, effektivitet och infotainment. Resultatet från denna state-of-the-art undersökning kan användas t.ex. för att identifiera aspekter som inte tas upp, saknar tillfredsställande lösningar eller som underlag för förslag till forskningsprojekt.

För denna undersökning gäller följande förutsättningar
  • En bredden-först sökning görs.
  • Fokus på aktiva (ej passiv) säkerhet dvs medel för att undvika skador och kollisioner.
  • rafikeffektivitet och infotainment ingår.
  • Relevanta organisationer ingår och sorteras.
  • Fokus på Europa, Japan och USA eftersom de är dominerande inom området.
  • Endast projekt beaktas dvs tidsbegränsade uppgifter.
  • Endast offentligt tillgängliga webbsidor har beaktats.

 Partners är Chalmers, SP och VTEC. 

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.