Alternativa väg- och jordförbättringsmaterial

RISE forskar kring alternativa väg- och byggnadsmaterial och jord och jordförbättringsmedel. Forskningen sker i nära samarbete med våra forskare inom bergmaterial och med de andra divisionerna inom RISE och syftar till att stödja kvalitetskontroll och certifiering.

Certifieringsverksamheten ökar ständigt, vilket är ett sätt att förvandla ett avfall till en väl definierad produkt med avsättning på en marknad som kräver kontrollerad kvalitet.

Utvecklingen av kvalitetskriterier och tillhörande metoder är en central verksamhet. Det innebär såväl tekniska provningar som ett aktivt nätverkande med tillverkare, användare, myndigheter och oberoende experter för att få fram kvalitetskriterier med bred förankring.

Alternativa vägbyggnadsmaterial

Utveckling av kvalitetskriterier för askor, slagger m m. Funktions- och miljökarakterisering av restmaterial. Detta sker i nära samarbete med bergmateriallaboratoriet och involverar samma utrustning. Miljöparametrarna provas på Kemi- och Materialteknik. Exempel på projekt är Kvalitetskriterier för askor till vägbyggnad, ATB-väg för Hyttsten och Lakegenskaper hos naturballast.

 

Jord och jordförbättringsmaterial
 

Vi certifierar anläggningsjord, kompost, biogödsel (rötrest från biogasanläggningar) och biomull (slam). Vi besiktigar också åt projekt ReVAQ. FoU:n inriktar sig på att lösa branschens problem och sker i samarbete med bl a SIK, SVA och JTI.

Exempel: Effektivitet av desinfektion av transportfordon för rötrest, Hantering av förpackat livsmedelsavfall.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.