Om WoodBuild

Den övergripande målsättningen med WoodBuild är att öka kunskaperna samt sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin och därmed stärka träets konkurrenskraft som byggnadsmaterial. Detta skall ske genom framtagande av ny kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets resistens mot biologiska angrepp.

 

WoodBuild är tydligt relaterat till satsningsområde, NS-2 ”Träprodukters livslängd och livscykelkostnader” inom Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin, genom att programmet bygger på visionen att trä i utomhusexponerade tillämpningar och i klimatskärmen skall vara, och uppfattas vara, ett säkert och ingenjörsmässigt självklart val.

 

WoodBuild är ett samarbetsprojekt mellan i huvudsak SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Lunds Tekniska Högskola. Från SP medverkar SP Trätek och SP Energiteknik och från LTH avdelningarna för byggnadsfysik, byggnadsmaterial och konstruktionsteknik.

 

WoodBuild har en stark internationell dimension. Nära kopplingar finns till ett europeiskt projekt inom WoodWisdom-Net, WoodExter, som också arbetar med frågor rörande träkonstruktioners livslängd. samt en nyligen etablerad arbetsgrupp inom CEN/TC 38, som bl a ska behandla frågor om hur biologiska provningsmetoder kan användas i system för livslängdsbedömning och för tillämpning av funktionsbaserade krav på beständighet.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Jöran Jermer

Tel: 010-516 56 03

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: