3D antennmätsystem

Genom att mäta den strålade uteffekten i olika positioner kring ett objekt får vi en rumsligt fördelad visuell- och uppmätt 3D-karakterisering av antenners strålningsprestanda. Strålningsdiagrammet kan användas för att bestämma den totala strålningseffekten, effektiviteten och direktiviteten för antennen.

Mätningarna utförs enligt 3GPP OTA-specifikationer (3rd Generation Partnership Project Over-the-Air), som är den Europeiska motsvarigheten till CTIA specifikationer - The Wireless Association (tidigare Cellular Telephone Industry Association).

3D antennmätsystem

Mätningarna görs i ett heldämpat rum. Systemet kan mäta den strålade uteffekten i en 3D-sfär kring objektet och antennen.

Total utstrålad uteffekt, effektivitet och direktivitet

Det uppmätta strålningsdiagrammet kan användas för att bestämma den totala utstrålade effekten (i princip EIRP, dvs effektiv isotropiskt utstrålad effekt, integrerat över hela sfären), effektiviteten och direktiviteten hos en antenn.

Fullständig mätning på mindre än tio minuter

Genom att använda tre mätantenner kan man utföra en fullständig mätning på mindre än tio minuter. Det uppmätta strålningsdiagrammet hos antennen eller objektet kan visualiseras i en sfärisk plot.

Kontaktperson

David Busk
david.busk@sp.se

Tel: +45 28 83 17 01

Följ SP Danmark


SP Danmark A/S - ingår i RISE

SP i Danmark kan som underleverantör till SP i Sverige utföra komplett provning med testlaboratorier inom EMC (störningsprovning av elektronik), klimat och mekanisk testning.Läs mer...
Mekaniskt test filmat av höghastighetskamera

Mekaniska test

Omgivningen är farlig och man kan inte undvika att både konsument- och industrielektronik utsätts för både avsiktlig och oavsiktlig mekanisk påverkan under sin livstid.Läs mer...

Produktionskontroll

Vår avancerade utrustning ger fantastiska möjligheter för elektrisk och fysisk felanalys. De kan ge unika data för bland annat prototyputvärdering, kontroll av leverantörer och utvärdering, jämförelse med lagkrav, ursprungsfelanalys samt ge underlag för marknadsföringsmaterial.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.