GNSS-utrustning

RISE handhar utrustning för GNSS (Global Navigation Satellite Systems) för applikationer inom Tid och Frekvens, Positionering samt Atmosfärsstudier.
GNSS-mottagare

Tid- och frekvenslaboratoriet använder kontinuerligt ett flertal GNSS-mottagare, varav flera är kombinerade GPS/GLONASS/Galileo-mottagare, för olika applikationer. Vi använder både kod-mottagare och geodetiska mottagare som även har möjligheten att mäta på fasen på bärvågen från satelliterna, vilket ger betydligt mer precisa mätningar. 

Mottagarna är placerade i laboratoriet och får sin signal från en och samma antenn via en temperaturreglerad ca 70 meter lång antennkabel och en effektdelare. Antennen är placerad på en 3 meter hög armerad och temperaturreglerad betongpelare och innanför en radom för att skydda den mot väder och vind. Pelaren är förankrad i urberget med hjälp av armeringsjärn.

Antennkabeln som delvis är synlig innanför radomen, går genom ett rör i pelaren och under jord. Genom röret går också kylvatten som används för temperaturregleringen av kabel och pelare.

Temperaturgivare

På ett antal ställen i systemet finns temperaturgivare som kontinuerligt registrerar temperaturen hos bland annat omgivningen, pelaren, radom och kylvattnet i röret med antennkabel. Anledningen till att så mycket som möjligt av utrustningen måste vara temperaturkontrollerad är de systematiska fel som uppstår vid variationer i omgivningstemperatur.

Dessa variationer skapar i sin tur variationer av signalens gångtid i olika komponenter, vilket påverkar framförallt tidmätningar.

Temperaturkontroll

Vi har också utvecklat en metod för temperaturkontroll av luften i radomen. Detta innebär att även antennen med dess förförstärkare befinner sig i en omgivning med jämn temperatur.

Metoden hindrar också snö och is från att ansamlas på radomen, vilket kan påverka noggranna mätningar.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.