AWITAR - Automotive Wireless Test and Research Facility

Rendering av AWITAR - Automotive Wireless Test and Research FacilityDagens elektronik är extremt komplex och utvecklingen fortsätter. Vi bygger nu en världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för till exempel autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem.

Fordon bli allt mer komplexa och utrustas med radar, karmeror och andra sensorer. Dessa sensorer, och även trådlös kommunikation mellan fordon och infrastruktur, är viktiga komponenter för avancerade funktioner som autonom körning.

AWITAR designat för att möta framtidens tekniker och krav

Systemen måste fungera säkert och inte störa annan elektronik. AWITAR, Automotive Wireless Test and Research Facility, är designad för att möta framtida tekniker och krav. Här ska elektronik kunna testas för att säkerställa att omgivningen inte störs och att elektroniken inte störs av omgivningen.

Repeterbar och kontrollerbar elektromagnetisk miljö

Fordon kommer att kunna utsättas för repeterbara och kontrollerbara elektromagnetiska miljöer här. En viktig del av anläggningen är instrumenteringen för att till exempel generera höga fältstyrkor, simulera komplexa trådlösa signaler, och skapa en realistisk omgivning för mulitsensoriska system med radar, kameror med mera.

Stora, tunga fordon, maskiner och utrustningar kan testas

Design och teknik har utarbetats i tätt samarbete med svensk fordonsindustri. Anläggningen är dimensionerad för att kunna hantera såväl personbilar, lastbilar och bussar som tunga anläggningsmaskiner och annan stor och tung utrustning.

En resurs för verifiering, provning, forskning och utveckling

Här hittar du en unik resurs för såväl verifiering och provning som forskning och utveckling. Skärmrummet ger bland annat möjlighet att bygga upp avancerade scenarior för test av kompletta multisensor-system.

Simulering av komplexa signalmiljöer lägger grunden för kunskapsuppbyggnad

Det bedrivs idag omfattande forskning inom trådlös fordonskommunikation. I AWITAR kommer man att kunna simulera komplexa signal-miljöer för testning av trådlösa system som mobiltelefoner och även fordon- till fordonskommunikation. Repeterbar och kontrollerbar provning och utveckling i AWITAR kommer att bidra till att ny kunskap tas fram inom området.

I januari 2018 kommer vi att öppna för kunder

Bygget startade i april 2016 och anläggningen kommer att invigas i januari 2018. Kontakta oss för diskussioner om lämpliga provningar.

Fakta om anläggningen
 • Storlek på skärmrummet: 28x18x12 m (LxBxH)
 • Vikt upp till 70 ton
 • Vridbord med 2-axels GPS-styrd dynamometer (upp till 25 ton)
 • Förberedd för ett andra, mindre, vridbord utan dynamometer för scenarier med V2x-kommunikation
 • 6x6 m portöppning utan tröskel
 • Höga fältstyrkor:
  • 200 V/m fältstyrka 0,1 - 1 000 MHz
  • 100 V/m fältstyrka 1 000 - 2 000 MHz
  • 30 V/m fältstyrka 2 000 - 6 000 MHz
 • Radarpulser på L-, S-, C-, X- och Ku-banden
 • Hybridabsorbenter på väggarna för framtida legala lågfrekvenskrav
 • Vridbordet förberett för matning av batteriladdare
 • Kameror och mikrofoner i kammaren för övervakning
 • Kyl- och ventilationskapacitet för alla tänkbara scenarion
 • NSA-godkänd enligt CISPR16 för 10 m mätavstånd
 • SVSWR-godkänt enligt CISPR16 för 5 m mätavstånd
 • Kammaren godkänd för bland annat följande standarder: UN ECE R10, CISPR 12, CISPR 22, CISPR 25, ISO 11452, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12, IEC 61000-6-3, SAE J551, SAE J113, MIL STD 461 E/F
 • Anpassad för nuvarande och kommande krav från till exempel EU, FN och Kina.
Behöver du hjälp nu?

Redan idag är RISE ett av de ledande, oberoende labben i Europa med sex testkammare inom EMC, kommunikations- och högfrekvensteknik. Vi arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare.

 • EMC-test av fordon och fordonskomponenter
 • Teknisk tjänst för vägmyndigheterna i Sverige och Taiwan
 • EMC-test av industriprodukter
 • EMC-test av fartyg och marina produkter
 • EMC och radiokrav för USA- och Kanadamarknaden
 • Miljötålighetsprovning
 • Provning av radiokommunikationsutrustning
 • AstaZero för fullskaliga säkerhetstester på utomhusbana
strålningsdiagram

Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

SP bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrunden av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik. Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...

Provning av radiokommunikationsutrustning

RISE kan erbjuda ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna för både analoga och digitala radioutrustningar. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: