Brandmotstånd - Provningsutrustning

Provningsutrustning för test av konstruktioners brandmotstånd

 

Horisontalugn

Provning av brandmotstånd hos horisontella konstruktioner Läs mer...

Vertikalugn

Provning av brandmotstånd hos vertikala konstruktioner Läs mer...

Röktäthetsugn

Klassificering av röktäta dörrarLäs mer...

Relaterad information

Experimentella resurser

RöktäthetsugnThermal properties at elevated temperatures

Kontaktpersoner

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.