Brandtekniska materiallaboratorier

Vi förfogar över tre laboratorier där vi utför brandprovning, experiment och forskningsuppdrag. Här mäts produkters brandtekniska egenskaper. Vi utför även experiment med hela rumsbränder, simuleringar av specifika brandsituationer m m.

Laboratorierna innehåller avancerad mätutrustning för mätning av brandeffekt, flamspridning, antändning och produktion av rök och giftiga gaser. Vi har kalorimetrar som mäter avgiven värmeeffekt från några watt, en tändsticka, upp till 2000 kW, en rumsbrand.

Vi har komplett utrustning för de viktigaste nationella och internationella provningsmetoderna, ca 100 standardmetoder, varav vi är ackrediterade eller notifierade för flertalet.

Ett rökgasreningssystem gör laboratorierna helt rena och möjliggör miljövänlig provning och forskning.

I laboratorierna utvärderas produkter inom områdena bygg, sjöfart, fordon, kablar, möbler, bäddar m m i liten och stor skala.

     
     
     

 

Relaterad information

Tjänster

Brandteknisk provning

Experimentella resurser

Branddynamik - ProvningsutrustningUtrustning inom Fire Research

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.