Energi och cirkulär ekonomi - Laboratorieresurser

Våra provningsresurser inom energiteknik är i många fall helt unika. Utrustningarna kan användas för många andra applikationer än de som är typiska för energi-, byggnadsfysik- och akustikområdet. Ett exempel på detta är våra utrustningar för Miljötålighetsprovning som ursprungligen byggdes för att testa solfångare, men som idag används inom många andra områden.

Kyl- och värmepumpsteknik - Provningsresurser

På RISE har vi lång erfarenhet av teknisk utvärdering av värmepumpar och andra kyltekniska komponenter. Läs mer...

Emissionsmätningar

På RISE utför vi emissionsmätningar i rökgaser. Även komponenter som är speciellt intressanta vid avfallsförbränning kan analyseras.Läs mer...

Kalibrering av differenstryck

Vi utför ackrediterad kalibrering av differenstryckgivare i differenstrycksområdet ± 20 000 Pa (±20 kPa, ±200 hPa, ±200 mbar).Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Se även

Waste RefineryDokumentet öppnas i ett nytt fönsterHeat Pump CentreDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Pia Tiljander

Tel: 010-516 51 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.