Bergmekanisk provning - Utrustning

Belastningsmaskin

Max axialkraft ca 1,5 MN
Tryckcell
 • celltryck upp till 100 MPa
 • portryck upp till 100 MPa
 • mätning av förändring av vattenmängd
Utrustning för axiell och radiell deformationsmätning
Lastmätning med lastcell

(lastmätning inne i tryckcell även möjlig)

Inkoppling av andra typer av sensorer möjliga

t ex AE, temperatur, trådtöjningsgivare

Styrenhet
 • snabbt system
 • störningsfri övergång mellan olika styrningar
 • flertal analoga/digitala in/utgångar
 • flertal signalkonditioneringskort för AC/DC/SG-signaler
 • kalibrering av icke-linjära mätsignaler möjlig
 • möjlighet till följsam styrning med avancerad styrning utöver PID-parametrarna
 • signaler definierade genom funktionssamband av flera givare (t ex medelvärdesbildning av signaler från flera givare)
 • enskild enhet som kommunicerar med extern dator där programkommandon styrenheten ges. Ger en stabil systemdesign.
Flexibel uppbyggnad av program för styrning av provförlopp
Styrning av flertal samtidiga processer

(last, celltryck, portryck, mm)

Specialdesignad bl a för att klara av enxiella kompressionprov med efterbrott på sprött material. Det innebär
 • Hög styvhet i hela belastningskedjan (lastram, lastcell, kolv)
 • Snabb respons (snabb servohydraulik, snabbt styrsystem)
   

Belastningsmaskin för normal- och skjuvbelastning

Normalbelastning
 • max 300 kN tryckbelastning
 • indirekt och direkt mätning av normaldeformationer
Direkta skjuvprov
 • max skjuvkraft +/- 300 kN
 • mätning av skjuvdeformationer
 • kombinerad normal och skjuvbelastning
 • styrning av normalbelastning under skjuvning
  - konstant normal kraft (CNL)
  - konstant normalstyvhet där normalkraften är funktion av normaldeformationen (CNS)
  - areakorrektion p g a skjuvdeformation vid normalspänningsberäkning möjlig
Inkoppling av andra typer av sensorer möjliga, t ex AE
Styrenhet
 • snabbt system
 • störningsfri övergång mellan olika styrningar
 • flertal analoga/digitala in/utgångar
 • flertal signalkonditioneringskort för AC/DC/SG-signaler
 • kalibrering av icke-linjära mätsignaler möjlig
 • möjlighet till följsam styrning med avancerad styrning utöver PID-parametrarna
 • signaler av definierade genom funktionssamband av flera givare (t ex medelvärdesbildning av signaler från flera givare)
 • enskild enhet som kommunicerar med extern dator där programkommandon styrenheten ges. Ger en stabil systemdesign.
Flexibel uppbyggnad av program för styrning av provförlopp
Styrning av flertal samtidiga processer

(t ex normal och skjuvbelastning)

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.