Kyl- och värmepumpsteknik - Provningsresurser

På RISE har vi lång erfarenhet av teknisk utvärdering av värmepumpar och andra kyltekniska komponenter. SP (numera RISE) var det första ackrediterade laboratoriet i Europa för provning av värmepumpar. I laboratoriet finns utrustning för provning av de flesta typerna av kyl- och värmepumpssystem.

Utrustningsresurser i laboratoriet

Vi har flexibla provningsriggar utvecklade och anpassade till de internationella standarderna för provning av bl a kyltransporter, värmeåtervinnare, värmeväxlare, värmepumpar och kyldiskar. Vi kan erbjuda våra kunder provning i olika klimatkammare. Vår största kammare är byggd för att simulera olika klimat för olika typer av miljötålighetsprovningar inom temperaturområde -50°C till +95°C. I övriga klimatkammare görs provningar vanligtvis i temperaturområdet -18°C till +7°C.

Vätskeriggar

Tillsammans med klimatkammare och olika vätskeriggar kan vi utföra provning på olika typer av provföremål, t ex luftvattenvärmepumpar inom värmeeffektområde 2-15 kW. Flexibla huvudsystem i laboratoriet och utrustningar gör att vi kan anpassa uppdragen enligt våra kunders önskemål.

Tekniska data för våra klimatkammare och vätskeriggar hittar ni på länken till höger.

Utrustningsresurser för mätning i fält

Förutom den ovanstående fasta utrustningen har vi en mängd utrustning som även kan användas för mätningar utanför laboratoriet. Det kan t ex omfatta mätningar för att bestämma värmeeffekter och årsvärmefaktor för olika typer av värmepumpar eller mätningar av tappvattenflöde i olika hushåll.

Olika temperatur- och fuktgivare

Beroende på uppdragets karaktär och krav på mätnoggrannhet används olika typer av mätutrustning.

Exempelvis används i uppdrag med krav på snabba och enkla installationer Easy-log för att mäta och lagra data med ett inställbart intervall. Vi har två olika varianter varav en mäter enbart temperatur och den andra mäter både temperatur och fukt. De utgör självständiga enheter och behöver alltså inte vara uppkopplade mot en dator under själva mätningen. Vi har använt dessa framförallt för mätningar ute i livsmedelsbutiker.

Mätområde:

Fukt: 0 - 100 % RH
Temperatur: -25 - +60 °C

Övrig utrustning som används är exempelvis loggrar från Hewlett Packard.

Flödesmätare

Clamp-on modell som kan användas för att mäta flöden i en befintlig anläggning. Mätaren fästs utanpå rören och därigenom behöver inga ingrepp göras på anläggningen.

Teknisk data

Flödeshastighet: 0,02-12 m/s
Mediets temperatur: Max 120 °C
Rördiameter: 32-203 mm
Mätosäkerhet: 3-10 % (beroende av installation och indata)

Exempel på indata för rör och det strömmande mediet: material, diameter, godstjocklek och typ av vätska, viskositet, temperatur.

IR-kamera
 

Används för beröringsfri mätning av temperaturen på ytor för att visualisera yttemperaturer.

 
 

Utrustning för mätning av termiskt klimat och termisk komfort

Utvärdering och provning utförs bl a enligt ISO 7730. Mätutrustningen som används för att bestämma det termiska klimatet är av fabrikatet Brüel & Kjaer (Thermal Comfort Meter Type 1212, Indoor Climate Analyzer Type 1213).

Givarna mäter lufthastighet, strålningsasymmetri, lufttemperatur samt operativ temperatur. Givaren för operativ temperatur är en givare med en oval kropp som "simulerar" en människas värmeavgivning via konvektion och strålning.

Termisk komfort är ett begrepp som tar hänsyn till en persons klädsel och aktivitetsnivå. Parametrar som utrustningen beräknar, utifrån uppmätta storheter och inmatade uppgifter, är bl a ekvivalent temperatur, PMV och PPD.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.