Provning av VVS-komponenter

SP Energiteknik utför provning och skadeutredningar av komponenter och system avsedda för värme, kyla, vatten, avlopp och process. Exempel på komponenter är ventiler, kopplingar, slamavskiljare, golvbrunnar och avloppssystem och sanitetsarmatur.

Vid marknadsföring av en produkt kan en opartisk provning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut väga tungt.

Komponentprovningar ligger ofta till grund för ett typgodkännande eller annan typ av produktcertifiering.
Våra provningar kan också användas vid produktutveckling och för marknadsföring av en komponent.
SP kan även utforma ett provprogram efter kundens önskemål samt genomföra skadeutredningar. Vi är ackrediterade för provning enligt både svenska, europeiska och internationella provmetoder.
Vi kan prova många olika slags komponenter, såsom:

Ventiler

Vi provar olika typer av avstängnings-, regler-, blandnings- och säkerhetsventiler vad gäller täthet, strömningsmotstånd, utmattning vid öppning/stängning, öppningstryck, stängningstryck m m.

Kopplingar

Mekaniska kopplingar för olika slags rör provas. Vi utför täthetsprov, böjprov, dragprov och temperaturväxlingsprov.

Slamavskiljare

Vi utför funktionsprov på slamavskiljare för enskilda fastigheter. Vi är ackrediterade för provning enligt både svensk och europeisk standard..

Golvbrunnar och avloppssystem

Golvbrunnar provas med avseende på täthet mot vatten, lukt och golvmatta. Vi utför också temperaturcyklingsprov med växlande kallt och varmt vatten samt belastningsprov och flödeskapacitet.

Sanitetsarmaturer

Duschmunstycken, toalettstolar, tvättställ är exempel på produkter som provas. Det kan t ex vara provning av flödeskapacitet, temperaturtålighet, täthetsprov

 

Blandare

Vi göt funktionsprovning av blandare till kök och badrum enligt EN817, EN200 och EN1111. Provningarna omfattar bl a läckagetäthet, mekanisk uthållighet och akustiska egenskaper. Vi utför också provning för energiklassificering enligt svensk standard SS 820000 och SS 820001. 

Minireningsverk SP erbjuder provning och certifiering av minireningsverk för enskilda fastigheter. SP utfärdar en ITT-rapport (Initial Type Test report) som beskriver vilka egenskaper som provats och resultatet från dessa. Tillverkaren/ importören kan sedan själv CE-märka sin produkt
Tätskikt Vi utför provning av tätskikt och deras täthet mot golvbrunnar och anslutningar. Provningen utförs enligt ETAG022 Annex A.
Materialprovning

SP kan även utföra olika tester av de mässingsmaterial som används i komponenterna, som t ex:

-Analys av materialsammansättning genom röntgenspektrometri

-Urlakning av tungmetaller enligt NKB4 (kadmium, bly och nickel)

-Bestämning av avzinknings-härdighet (ISO 6509)

-Test av spänningskorrosion (ISO 6957).

Kontrollbesök Vi kan utföra oberoende tredje-partskontroller för VA-produkter med ackreditering enligt ISO 17020.

Våtrum

SP har en omfattande verksamhet som inom området våtutrymmen. Verksamheten omfattar allt ifrån fuktsäkerhetsprojektering till utvärdering av produkter och konstruktioner som skall användas för fuktsäkring av våtutrymmet.Läs mer...

Utvärdering av avloppsvattensystem

Tillsammans med Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, erbjuder SP provning och certifiering av minireningsverk för enskilda fastigheter.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Effektiv energianvändning - forskning och innovation

Experimentella resurser

Energi och cirkulär ekonomi - LaboratorieresurserKyl- och värmepumpsteknik - Provningsresurser

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

VVS-komponenter
Bengt Nordling

Tel: 010-516 55 07

Slamavskiljare, minireningsverk
Jonas Hansson

Tel: 010-516 59 97

Daniel Månsson

Tel: 010-516 53 28

Tillverkningskontroller
Thomas Ljung

Tel: 010-516 55 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: