Stål och andra metallegeringar

Vi utför analyser för att fastställa sammansättningen av stål och andra metallegeringar samt ett stort antal olika analyser för att identifiera okända prover t ex avlagringar och beläggningar. 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Annette Hjorthage

Tel: 010-516 52 86

Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

Conny Haraldsson

Tel: 010-516 56 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.