Analys av biogas och andra gaser

Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid, men innehåller också mindre mängder av många andra ämnen. Flera av dessa ger inte något energitillskott och de kan också vara korrosiva, giftiga eller orsaka luktproblem i omgivningen och i hanteringskedjan.

SP analyserar biogas och andra gasblandningar, t.ex. naturgas, processgas etc., antingen via påsprov eller gasflaskor. Speciella gaspåsar för provtagning kan erhållas av oss. Vid behov kan vi också bistå med en provtagning vid aktuell anläggning. Med tillgång till många olika analysutrustningar kan vi erbjuda både mindre och mer omfattande gasanalyser, allt efter behov. Kvalitetssäkring av våra analyser sker bland annat med hjälp av certifierade gasblandningar på flaska.

Exempel på analyser vi kan erbjuda:

 • Grundanalys
   Metan, CH4: från 0.1 vol-%
   Koldioxid, CO2: från 0.1 vol-%
   Kolmonoxid, CO: från 0.1 vol-%
   Kväve, N2: från 0.3 vol-%
   Syre, O2: från 0.1 vol-%
   Väte, H2: från 0.1 vol-% %
   Vätesulfid (svavelväte), H2S: 1 -2000 ppm-vol
 • Utökad analys
  I de fall där fler ämnen och/eller lägre detektionsgränser krävs, kan vi också erbjuda analys av följande: 
   Lågmolekylära kolväten, (C2–C5, dvs etan–pentan, mättade/omättade): from 1 ppm-vol
   Metan: from 1 ppm-vol
   Vatten: 500 ppm-vol (in bags), 5 ppm-vol (in cylinders)
   Vätgas: från 20 ppm-vol
   Ammoniak: från 2 ppm-vol (in cylinders)

För analyserna utnyttjas bl.a. gaskromatograf (GC) utrustad med TCD (termisk konduktivitets detektor) och FID (flamjonisationsdetektor).

 

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Karine Arrhenius

Tel: 010-516 57 28

Haleh Bohlén

Tel: 010-516 57 99

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.