CE-märkning av kaminer, spisinsatser, köksspisar och kökspannor

Från och med nu CE-märker vi kaminer, spisinsatser, köksspisar och kökspannor på RISE. Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav enligt byggproduktdirektivet. Utan märket får produkterna inte säljas inom EU. RISE är anmält organ med särskild behörighet för provning, kontroll och certifiering av byggprodukter, dit kaminer, spisinsatser, köksspisar och kökspannor hör.

Mer information om CE-märkning och redan certifierade produkter hittar via länken till höger. 

CE-märke och P-märke – vad är skillnaden?

Från och med nu kan du CE-märka din kamin, spisinsats, köksspis eller kökspanna på RISE. CE-märkningen handlar om säkerhet men säger inget eller väldigt lite om andra viktiga kvalitetsaspekter på dessa produkter.

Vad ger P-märkning, som CE-märket inte ger?

P-märket visar att t.ex. en kamin uppfyller grundläggande krav på säkerhet (CE-märkning) men dessutom att den har en hög kvalitet, med högre krav på t.ex. utsläpp och verkningsgrad än enbart CE-märkta kaminer. Vid P-märkning sker även en fortlöpande kvalitetskontroll (tillverkningskontroll). Krav ställs även på att kaminen ska kunna eldas vid låg effekt med bibehållen hög verkningsgrad och låga utsläpp.

P-märket är RISEs eget certifieringsmärke. Utveckling av P-märket sker i samarbete mellan RISE och tillverkarna, och kraven grundar sig på marknadens behov och revideras regelbundet.

Mer information om P-märkning och redan P-märkta produkter finner du via länken till höger. 

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

Märkning av produkterProdukter provade efter Boverkets regler

Kontaktpersoner

Henrik Persson

Tel: 010-516 55 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.