DSWM - en digital multifunktionell samplande wattmeternormal

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning, antingen ett komplett system eller delar av det. Vi kan även dela med oss av vår kompetens i form av rådgivning och kunskapsöverföring. Välkommen att kontakta RISE Mätteknik för mer information.Var vänlig besök den engelska sidan för information om systemets uppbyggnad, funktioner och prestanda. Du är givetvis också välkommen att kontakta RISE Mätteknik.

Kalibrering - Effekt och energi

Vi erbjuder kalibreringar av instrument och mätsystem för att säkerställa utrustningarnas mättekniska status. Läs mer...

Elkvalitetsmätningar

Vi kan erbjuda kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler. Genom löpande kalibrering hos RISE läggs grunden för kvalitetssäkrade mätningar. Läs mer...

Mätteknisk forskning och utveckling

Vår kunskap att utveckla och förbättra mätteknik och metoder är en resurs som kommer till användning hos våra kunder. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

Valter Tarasso

Tel: 010-516 54 65

Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.