Dimensionsstabilitet hos skivmaterial

Dimensionsstabilitet av skivmaterialVi kan prova dimensionsstabilitet och fuktberoende rörelser på flertalet material och efter olika standarder.

Provning sker vanligtvis enligt EN 1910 (Träprodukter - Golv och paneler - Bestämning av dimensionsstabilitet) och EN 318 (Träbaserade skivor - Hygroskopiska måttförändringar - Provning). Materialen kan till exempel vara olika typer av golv som laminat eller parkett, men också våtrumsskivor, bänkskivor eller andra träbaserade skivor.

Träteknisk utvärdering

Verksamheten syftar till att tillhandahålla tjänster rörande provning, besiktning/certifiering, skadeutredning och temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Hårdhetsprovning av ytskiktMöbelprovningTräbaserade skivor, icke bärande och bärande

Verksamhetsområden

Trä

Kontaktpersoner

Stefan Lindskog

Tel: 010-516 56 05

Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.