EMC - Fordon

Vår stora hallar Faraday och Awitar är designade speciellt för fordonsprovning och den svenska fordonsindustrin har deltagit i utformningen. Förutom provning av bilar har vi också en betydande erfarenhet av provning av skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner, militärfordon, el-, hybridfordon med mera.
Test av stora fordon

Vi kan ta emot fordon och andra testobjekt med en vikt på upp till 70 ton. Fältstyrkor på över 200 V/m kan uppnås upp till 18 GHz vilket är krav i vissa fordons- och militära standarder.

Radarpulser kan generas med flera kV/m i L-, S-, C- och X-band. Vridbordet är utrustat med en fyrhjulschassidynamometer med ett sofistikerat styrsystem.

Vid provningen kan vi aktivera olika system som 3G, GSM, GPS och DAB.

Test av mindre fordon och fordonskomponenter

I en av våra mindre kammare kan vi generera de höga fältstyrkor som krävs för fordonskomponenttester.

Mindre fordon som elmopeder, små eltruckar med flera kan provas i vår mellanstora hall "Tesla". Vår ackreditering täcker samtliga mätmetoder som krävs för EMC-provning av FN:s vägförordning för vägfordon, UN ECE R10.

Vi hjälper till med teknisk dokumentation och provning

RISE (fd SP) är teknisk tjänst för Transportstyrelsen i Sverige, Trafi i Finland och för Taiwan. Detta innebär att vi kan hjälpa till med den tekniska dokumentationen och den kompletta provningen som behövs för ett EMC-typgodkännande enligt FN:s vägförordning, UN ECE R10. Typgodkännandet utfärdas dock alltid av respektive vägmyndighet.

EMC-laboratorium

RISE har sju mätplatser för EMC-provning alla med sina speciella inriktningar. Nya Awitar står klar i januari 2018.Läs mer...
Renderinga av AWITAR - Automotive Wireless Test and Research Facility

Awitar - Automotive Wireless Test and Research Facility

Dagens elektronik är extremt komplex och utvecklingen fortsätter. Vi bygger nu AWITAR en världsledande test- och utvecklingsanläggning för trådlösa kommunikationssystem och EMC för till exempel autonoma fordon och aktiva säkerhetssystem.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.