Statisk elektricitet och ESD (Electrostatic discharge)

Vi har alla upplevt effekten av statisk elektricitet genom elektriska stötar när vi tar i ett dörrhandtag eller då vi stiger ur bilen. I de allra flesta fall är den statiska elektriciteten enbart ett komfortproblem som skapar ganska mycket obehag för den person som blir drabbad, men i vissa fall kan den statiska elektriciteten orsaka ekonomiska förluster och i vissa fall direkt personfara.

Inom elektronikindustrin måste vi se till att personalen inte blir uppladdade av statisk elektricitet eftersom dessa urladdningar kan skada den elektronik som hanteras. Statisk elektricitet kan även orsaka förödande skador vid hantering av explosiva gaser/ämnen.

Statisk elektricitet kan skada elektronik och elektriska produkter. Speciellt vid tillverkning och service av elektronikprodukter är risken för att skada elektronikkomponenter överhängande. Därför måste ESD- skador förebyggas genom att sätta in diverse skyddsåtgärder i produktionen.

Statisk elektricitet kan även utgöra livsfara i vissa miljöer. Vid arbete med lättantändliga gaser (även damm/luftblandningar kan antändas av urladdningar) kan det vara direkt förödande om personal får en stöt orsakad av statisk elektricitet. För att förhindra antändningar och explosioner i dessa miljöer måste den statiska elektriciteten beaktas och förebyggas för att förhindra allvarliga olyckor.

RISE har mångårig erfarenhet av statisk elektricitet och erbjuder bland annat följande tjänster:

Utbildningar

• ESD-utbildning för ESD-koordinatorer, ESD-samordnare och kvalitetsansvariga.

• ESD-grundutbildningar för produktions- och servicepersonal.

• ESD-repetitionskurser.

Rådgivning

• Mätning och utvärdering av ESD-risker och -skydd inom olika områden.

• Kontroll, till exempel i lokaler för elektroniktillverkning.

• Analys av incidenter.

• Hjälp vid konstruktion och verifiering, till exempel vid val av material för en maskin.

• Råd för personlig komfort, till exempel vid val av matta.

Tester

• Test av ESD-skyddsutrustning enligt IEC61340-5-1.

• Test av golvmaterial enligt EN 1081, EN 1815, ISO 10965, ISO 6356 och ASTM F 150.

• Test av material för Ex-klassade ytor med avseende på borsturladdningar och propagerande borsturladdningar.

• Utvärdering och förtester av material med avseende på elektrostatiska egenskaper.

• Verifiering av egenskaper efter installation, till exempel golvbeläggning.

Förteckning över ESD-relaterade standarder

Titel  Svensk beteckning Internationell beteckning
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Skydd av elektronik - Allmänna fordringar SS-EN 61340-5-1 IEC61340-5-1
Golvmaterial - Bestämning av elektriskt motstånd SS-EN 1081 EN 1081
Golvmaterial - Bedömning av påverkan från statisk elektricitet SS-EN 1815 EN 1815
Textile floor coverings - Determination of electrical resistance saknas  ISO 10965
Textile and laminate floor coverings - Assessment of static electrical propensity - Walking test saknas ISO 6356
Standard Test Method for Electrical Resistance of Conductive and Static Dissipative Resilient Flooring saknas  ASTM F 150

 

Products ESD approved according to IEC 61340-5-1

Products ESD approved according to IEC 61340-5-1Läs mer...

Kravställning

Provningsmetoder som används på RISE vid provning av ESD-skyddsprodukter. Läs mer...

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Golvmaterial

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Nordiska ESD-rådetDokumentet öppnas i ett nytt fönsterProducts ESD approved according to IEC 61340-5-1Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Ingvar Karlson

Tel: 010-516 54 94

Sven Byheden

Tel: 010-516 56 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.