Kravställning

Följande provningsmetoder används på RISE (fd SP) vid provning av ESD-skyddsprodukter. Om du vill titta på en metod kan du beställa den från någon av kontaktpersonerna i högerspalten. Provningsmetoderna finns endast på engelska.
 

ESD - generella villkor
Beteckning Titel
SP-Method 2472 Conditions for "ESD-approval" of ESD-protective products and -materials

 

ESD - tekniska krav
Beteckning Titel
SP-Method 2472
Appendix 1
Packaging materials
SP-Method 2472
Appendix 2
Work surfaces
SP-Method 2472
Appendix 3
Floors and floor coverings
SP-Method 2472
Appendix 4
Wrist straps
SP-Method 2472
Appendix 5
Shoes
SP-Method 2472
Appendix 6
Chairs
SP-Method 2472
Appendix 7
Hand tools and solder irons
SP-Method 2472
Appendix 8
Trolleys, carts, wagons and trucks
SP-Method 2472
Appendix 9
Carrousels and stands
SP-Method 2472
Appendix 10
Excluded method
SP-Method 2472
Appendix 11
Ionizers
SP-Method 2472
Appendix 12
Protective clothing
SP-Method 2472
Appendix 13
Shelves
SP-Method 2472
Appendix 14
Gloves and finger cots
SP-Method 2472
Appendix 15
Excluded method

Statisk elektricitet och ESD (Electrostatic discharge)

RISE erbjuder gedigen kunskap gällande ESD-skyddsfrågor och ett stort tjänsteutbud för alla som hanterar oskyddad elektronik.Läs mer...

Produktsäkerhet elektronik

Sektionen för produktsäkerhet arbetar huvudsakligen med olika slag av provning och utvärdering av system, utrustningar, apparater och komponenter.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Sven Byheden

Tel: 010-516 56 83

Ingvar Karlson

Tel: 010-516 54 94

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.