Finita Elementberäkningar

Inom RISE utför vi FE- och traditionella hållfasthetsberäkningar som ett alternativ eller komplement till vår experimentella provning. Vi arbetar med avancerad mjukvara som ABAQUS. Vår väl utvecklade maskinpark och kompetens medför att vi har stora möjligheter att kunna verifiera våra FE-beräkningar genom experimentell provning. Närheten till vår experimentella provning och vårt nära samarbete med industri och högskola är unikt.

Vi utför också ständigt forskning och utveckling inom området, för att bredda och öka vår kompetens. De beräkningsområden som vi är mest aktiva inom, visas i bilden nedan. Närheten till våra experimentella resurser och  vår kompetens inom tillförlitlighet belyser vi i det vita fältet.

En stor fördel med FE-beräkningar är att man relativt lätt kan utföra en parameterstudie efter det att FE-modellen har verifierats. Vad händer om vi vill ändra tjocklek, ändra material eller förbättra konstruktionen i något avseende? Svaren på dessa frågor kan vara både tidskrävande och resurskrävande med enbart experimentell provning. Beroende på konstruktionsändringarna i fråga, så är det inte heller alltid att man kan urskilja resultatet av ändringarna. En bättre strategi är då att använda sig av FE-beräkningar, då man erhåller en större förståelse för hur konstruktionen svarar mot olika ändringar och där resultatet alltid är synligt.    

 

                     STRUKTUR-                                               MODAL OCH
                  BERÄKNINGAR                                          FREKVENSANALYS

               
Byggnadsställning                                         Egenfrekvensanalys
                 Minireningsverk                                                 Kabelstege          

            

                  MATERIAL-                   UTMATTNING               STÖT/KROCK/FALL
               MODELLERING
    

    Samverksanspelare
   Flänsförband

       Gummidämpare     
  Utmattningsegenskaper
Industrihjälm
    Fallprov

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.