Bränslen och askor

SP har en lång erfarenhet av analysera kemiska och fysikaliska egenskaper hos fasta och flytande bränslen.

Vi erbjuder ett komplett analysprogram för fasta bränslen och askor. Mycket korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser utmärker dessa tjänster.

SP har ett stort engagemang i utarbetandet av Svenska och Europeiska Standardmetoder. Detta tillsammans med ett regelbundet deltagande i internationella provningsjämförelser leder till högkvalitativa analyser enligt generellt accepterade metoder.

Analyser av kemiska och fysikaliska egenskaper hos fasta och flytande bränslen
  • Träbränsle
  • Kol
  • Torv
  • Brännolja
Analys av motorprodukter
  • Dieselolja
  • Smörjolja

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Mathias Berglund

Tel: 010-516 56 69

Leena Andersson

Tel: 010-516 52 89

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.