Global Market Access (GMA)

jordglobVi har ett globalt nätverk av samarbetspartners vi väljer bland för att göra certifieringsprocessen så snabb och smidig som möjligt och för att säkerställa att er produkt uppfyller certifieringskraven i olika länder globalt.

Många kunder vänder sig redan till RISE experter då de ska uppfylla kraven för EMC och radio på deras produkter. Genom att låta oss hjälpa till i GMA processen, slipper många tillverkare den tidskrävande och komplexa tillståndsprocessen och kan på så sätt få fördelarna att bland annat snabbt kunna placera sin produkt på marknaden.

RISE erbjuder en samlad tjänst för att säkra globala EMC-, radio- och GMA-godkännanden.

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) och radiokrav för USA-marknaden

RISE är, som enda i Sverige, utsedd av FCC till TCB (Telecommunication Certification Body). Det innebär att vi kan utföra den certifiering som FCC kräver för radiosändare och utfärda godkännande för den amerikanska marknaden.Läs mer...

Utvecklingsprovning EMC och radio

RISE hjälper dig utveckla din produkt för att kunna klara EMC-kraven eller kraven på radioparametrarna innan projektet har hunnit så långt att omkonstruktion blir allt för dyr. Läs mer...

Provning av radiokommunikationsutrustning

RISE kan erbjuda ackrediterad radioprovning enligt de vanligast förekommande europeiska standarderna för både analoga och digitala radioutrustningar. Läs mer...

EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Monika Fuller

Tel: 010-516 55 66

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.