Utveckling av GNSS

RISE medverkar i olika sammanhang vid utveckling av ny teknik inom satellitområdet. Ett exempel på detta arbete är vårt deltagande i designen av det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo.

RISE arbetar även kontinuerligt med utveckling av algoritmer och metoder för förbättrad prestanda och användbarhet hos de befintliga systemen som GPS. Detta sker ofta i tätt samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Lantmäteriverket samt ett flertal internationella kontakter.

Provning av utrustningar

RISE utvärderar och provar också utrustning med anknytning till satellitnavigering. Detta gäller såväl mottagare och antenner som kringutrustning, både för professionellt bruk samt standardutrustning för hushållen.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.