Hållbarhetskriterier för biobränslen

Ett hållbarhetsbesked krävs för att biobränslen (i det här fallet biodrivmedel och flytande biobränslen) ska få ta del av stöd såsom skattenedsättning och elcertifikat samt att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter. En ansökan om hållbarhetsbesked ska innehålla ett utlåtande från en oberoende granskare med tillräcklig kunskap om regelverket och den typ av verksamhet som bedrivs. RISE har den kompetens som krävs för att agera oberoende granskare och kan hjälpa er med att granska ert kontrollsystem och skriva det utlåtande som en ansökan eller omprövning av hållbarhetsbesked ska innehålla.

Relaterad information

Se även

Energimyndigheten

Kontaktpersoner

Bengt Jonsson

Tel: 010-516 52 84

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.