Hydraulvätskor som uppfyller miljökraven i svensk standard

Med hydraulvätskor överförs kraft i många olika slags fordon och arbetsmaskiner till exempel inom skogsbruk, byggande och hamnverksamhet. Användningen av hydraulvätskor bidrar till att spara energi. Hydraulvätskor kan dock oavsiktligt läcka ut i miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på hydraulvätskor.

I ett internationellt perspektiv är miljökraven stränga och innebär att hydraulvätska bland annat skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär bland annat också en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

Expertis vid RISE (fd SP) har granskat följande produkter som uppfyller miljökraven i Svensk standard 15 54 34, Hydraulvätskor - Krav och provningsmetoder.

September 2019

Förändringar som tillkommit efter föregående lista är markerade med FETSTIL.

PRODUKT / PRODUCT

LEVERANTÖR / SUPPLIER

Agrol Mendo 32 G4 Agro Oil AB
Agrol Mendo 46 G4 Agro Oil AB
Agrol Mendo 68 G4 Agro Oil AB
Agrol Mendo Eco Agro Oil AB
Agrol Mendo Longlife Agro Oil AB
Emgard HF EAL 501-32 BASF SE
Emgard HF EAL 501-46 BASF SE
Emgard HF EAL 501-68 BASF SE
Emgard HF EAL 801-32  BASF SE
Emgard HF EAL 801-46 BASF SE
Emgard HF EAL 801-68 BASF SE
Binol Hyd 32 Binol AB
Binol Hyd 46 Binol AB
Binol Hyd 46E Binol AB
BioSafe HO 32 SE Binol AB
BioSafe HO 46 SE Binol AB
Quintolubric 865-46 Binol AB
Cargo Bio-Miljö ISO 46 Cargo Oil AB
Bechem Hydrostar HEES 46 EEL Carl Bechem GmbH
Bechem Hydrostar HEES 68 EEL Carl Bechem GmbH
Bechem Hydrostar HEP 46 EEL Carl Bechem GmbH
CAT Bio Hydo advanced Caterpillar Inc.
Rando HEES 46 Chevron Lubricants
Texaco Hydra 32 Chevron Lubricants
Texaco Hydra 46 Chevron Lubricants
Bio Hydrasynth Eco 32 De Oliebron BV
Bio Hydrasynth Eco 46 De Oliebron BV
Elite Hydraul Miljö 46/4 Elite Oil AB
Elite Miljö Long Life Elite Oil AB
Mobil SHC Hydraulic EAL 32 Exxon Mobil Lubricants & specialties Europe 
Mobil SHC Hydraulic EAL 46 Exxon Mobil Lubricants & specialties Europe 
Mobil SHC Hydraulic EAL 68 Exxon Mobil Lubricants & specialties Europe
HydraWay Bio SE 22 Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay Bio SE 32 Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay Bio SE 32-68 Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay Bio SE 46 Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay Bio SE 68 Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay SE XLV Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay SE 15 HP Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay SE 32 HP Fuchs Lubricants Sweden AB
HydraWay SE 46 HP Fuchs Lubricants Sweden AB
TurbWay SE Fuchs Lubricants Sweden AB
TurbWay SE LV Fuchs Lubricants Sweden AB
G-Energy X-Hydro Bio 46 Chrima Oil AB
Gulf Harmony Bio Synth-46 Gulf Oil International
STARTA Hydraulolja BIO 32 Hagmans Nordic
STARTA Hydraulolja BIO 46 Hagmans Nordic
Avilub Fluid NSW Hermann Bantleon GmbH
Avilub Syntofluid E 46 Hermann Bantleon GmbH
Bio+ 32-68 Hydroscand AB
John Deere Bio Hydrau-gard 46 John Deere Forestry AB
KAJO-BIO-Hydraulic Oil HEES 32 KAJO GmbH
KAJO-BIO-Hydraulic Oil HEES 46-S KAJO GmbH
KAJO-BIO-Hydraulic Oil HEES 46 KAJO GmbH
HE 46 Natura Komatsu Forest AB
Kroon-Oil Perlus Biosynth 46 Kroon-Oil B.V.
Liebherr Hydraulic Plus 37  Liebherr
Lukoil Geyser Bio Synth X 32 Lukoil Lubricants Europe GmbH
Lukoil Geyser Bio Synth X 46 Lukoil Lubricants Europe GmbH
Ecomax SE 46 Matrix Lubricants
Bio-SINTH 46 Midland AB
Ecowork Hees 46 Motorex Nordic AB
ECOSYNT HEES SP 32 Motorex Nordic AB
ECOSYNT HEES SP 46 Motorex Nordic AB
ECOSYNT HEES BE 46 Motorex Nordic AB
ECOSYNTH HEES SP 68 Motorex Nordic AB
MPM Biodegradable Hydraulic Oil HVI 46 MPM International Oil Company B.V.
Neste Biohydrauli HFDU 46 Nolab Scandinavia AB
Neste Biohydrauli NSE 32 Nolab Scandinavia AB
Neste Biohydrauli SE 32 Nolab Scandinavia AB
Neste Biohydraulic SE 46 N Nolab Scandinavia AB
HYDRAUNYCOIL FH4240 NYCO S.A.
Q8 Holbein Bio Plus OK-Q8 AB
Q8 Holbein Bio Long-Life OK-Q8 AB
Panolin HLP Synth 15 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth 22 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth 32 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth 46 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth 68 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth E 15 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth E 22 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth E 32 Panolin Scandinavia AB
Panolin HLP Synth E 46 Panoin Scandinavia AB
Panolin Turwada Synth E Panolin Scandinavia AB
Petro-Chem Bio-Eco 46 Petro-Chem A/S
Ponsse Loggers Bio Hydraulic Oil 46+ Ponsse Oyj
Promo X Lubricants BIO-PRO H Promax
Rottne BioHydraul 32-68 Rottne Industri AB
Hightec Sunlub E 46 Rowe Mineralölwerk GmbH
Manitou Hydro Euro Bio 46 Scantruck
Shell Naturelle Fluid HF-E 32 Shell International Petroleum Company Ltd
Shell Naturelle Fluid HF-E 46 Shell International Petroleum Company Ltd
Shell Naturelle Fluid HF-E 68 Shell International Petroleum Company Ltd
Omicron 407 HEES 46 Smörjteknik Norden AB
Sunoco Ecovis S46 Sun Oil Europe
Frixol Hydraulolja Bio 46 Swea Energi AB
Biohydran TMP 32 Total Sweden AB
Biohydran TMP 46 Total Sweden AB
Biohydran TMP 68 Total Sweden AB
Biohydran SE 32 Total Sweden AB
Biohydran SE 46 Total Sweden AB
Biohydran SE 68 Total Sweden AB
North Sea Bio Synth 46 Transnational Blenders B.V.
HYDRO Euro BIO 46 UNIL OPAL
Ultraplant ES 46 S Valvoline International
HydraSyn Bio 46 VatOil
Ecosure EAF 22 Vickers Oils
Ecosure EAF 32 Vickers Oils
Ecosure EAF 46 Vickers Oils
Ecosure EAF 68 Vickers Oils
Ecosure EAF 100 Vickers Oils
Ecosure HSE 32 Vickers Oils
Ecosure HSE 46 Vickers Oils
Ecosure HSE 68 Vickers Oils
Ecosure HSE 100 Vickers Oils
Comet Eco Pine 32 Hydraulic Oil Voitelukeskus Tontilla Oy
Comet Eco Pine 46 Hydraulic Oil Voitelukeskus Tontilla Oy
Comet Eco Pine 68 Hydraulic Oil Voitelukeskus Tontilla Oy
Motul Rubric Bio Synt 32 Voitelukeskus Tontilla Oy
Motul Rubric Bio Synt 46 Voitelukeskus Tontilla Oy
Motul Rubric Bio Synt 68 Voitelukeskus Tontilla Oy
Volvo Biodegradable Hydraulic oil 46 Volvo CE Customer support AB
Greenplus Hydraulic Fluid ES46 Vägmaskinservice i Norrköping AB
York 777 Bio York SAS

RISE granskning omfattar hydrauloljornas miljöegenskaper enligt avsnitt 4.3 i svensk standard SS 15 54 34. Standarden anger även tekniska krav på hydraulvätskor, men granskningen omfattar inte dessa krav. Enligt granskningsavtalet har dock RISE rätt att inkräva egendeklaration av att en produkt uppfyller de tekniska kraven i standarden. Enligt avtalet kan RISE också med omedelbar verkan från listan avlägsna produkt som inte uppfyller standardens krav.

Information om hydraulvätskornas tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare. Byte av produkt bör alltid ske i samråd med maskintillverkaren och leverantören av hydraulvätskan.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

Ovanstående lista, även kallad "SP-listan" bygger på att tillämpa SS 15 54 34, utgåva 5 enligt den granskningspraxis som etablerats av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens kommunalförbund och Miljösekretariatet i Göteborgs Stad publicerar RISE listan sedan 1998.

Listan som endast publiceras på Internet är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, och som mest varje kalendermånad.

Denna webbsida kan enklast nås på: www.sp.se/km/hydraul

Länk till miljöanpassade smörjfetter

Relaterad information

Kontaktpersoner

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.