Mätningar inom elektronik och IKT

Oavsett om datakommunikationen sker genom optisk fiber, elektriska kablar, eller trådlöst, är korrekta och pålitliga mätningar grunden för en fungerande informationsöverföring. Genom en noggrann osäkerhetsanalys och optimerad utrustning kan marginaler minskas och effektivare uppkopplingar skapas. SP kan delta med sin mättekniska expertis till hjälp för tillverkare och nätägare, för att ta fram nya och bättre lösningar, baserat på varje kunds unika förutsättningar.
Mikrovågsmätningar

Med en bas i kalibrering av effektsensorer och nätverksanalysatorer har SP byggt upp en djup kompetens inom mikrovågsmätteknik. Därmed erbjuder vi även karakterisering av prototyper, översyn och analyser av kunders egenutvecklade mätutrustning, teknisk hjälp vid nya mätuppställningar, med mera.

De senaste årens forskning har bland annat omfattat beröringsfri mätning av mikrovågssignaler på kretskort, och förbättrad analys av onoggrannheten i en nätverksanalysator. En mätprob för kontakteringsfri mätning har tagits fram, och kunskaperna från denna prototypframställning används för ytterligare mätproblem där mätobjektet inte får beröras. Genom en förbättrad modell av en VNA, och därmed en ny rutin för referensmätningar, har noggrannheten förbättrats avsevärt.

Fiberoptik

I takt med att fiberoptik inte enbart används för långa distanser utan även för vanliga fastigheters bredbandsuppkoppling, ökar behovet av mätningar och mätteknisk kunskap. SP utför de mätningar som behövs för att tillverkning och installation av fiber ska vara pålitlig, och samtidigt erbjuder vi hjälp vid mätteknisk utveckling inför nya frågeställningar.

Exempel på forskningsprojekt omfattar tids- och frekvens överföring över utomhusfiber, och den kompensation som behövs då temperaturen ändras, samt en fördjupad analys av defekter i optiska komponenter, såsom förluster och reflektioner.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Per Olof Hedekvist

Tel: 010-516 57 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.