Kalibreringsblock för resistiva fuktkvotsmätare för nordisk furu och gran

Kalibreringsblock (benämns även kalibreringsboxar) används för kontroll av fuktkvotsmätare.

Blocken kan användas för kontroll av mätare vid mätning i furu och gran. En fuktkvotsmätare kontrolleras lämpligen var 6:e vecka mot blocket. Blocket i sin tur kan kontrolleras med cirka 1-2 års mellanrum.

Vi tillhandahåller block till alla företag som behöver kontrollera sina fuktkvotsmätare. Blocken kontrolleras på RISE och skickas tillsammans med kontrollbevis.

Rekommenderade resistanskurvor för elektriska fuktkvotsmätare av motståndstyp

Den elektriska resistansen i trä varierar kraftigt med varierande fuktkvot. Resistansen är även temperatur- och träslagsberoende. Omfattande forskningsarbete har utförts för att ta fram sambandet mellan träets elektriska resistans och fuktkvot. Forskningsarbetena har koncentrerats på furu och gran. Vi rekommenderar följande kalibreringskurvor för furu och gran:


Furu: ln (R)=26,13∙exp (-0,0921∙u)-2,30

Gran: ln (R)=27,18∙exp (-0,0852∙u)-2,30


R = Elektrisk resistans [MΩ]
u = Fuktkvot [%]


Nedanstående tabell visar beräknad fuktkvot i furu och gran vid fyra givna resistanser. Beräkningarna har skett i enlighet med ovanstående ekvationer.

 Resistans [MΩ]  

 Furu [%]

 Gran [%]

 5000

9,6

 10,8

 100

 14,4

 16,1

 15

 17,9

 19,9

 2 

 23,5

 25,9

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Mark Mansour Shirvani

Tel: 010-516 62 10

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.