Lightning impuls-parametrar enligt den nya IEC 60060-1-utgåvan – ON LINE!

Metoden för att beräkna lightning-impulsparametrar är radikalt annorlunda i den nya utgåvan av standarden IEC 60060-1:2010 "High voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements”.

Nu kan du själv prova den nya beräkningsmetoden online! Ladda bara upp din egna inspelade kurvform på webbsidan. Den nya metodens resultat visas direkt och du kan jämföra dessa resultat med resultat från din befintliga testutrustning.

Gå vidare till den engelska sidan för att prova.

Högspänning

Inom området högspänningsteknik kalibrerar vi mätande och genererande instrument samt omvandlare av typ transformatorer, delare eller shuntar. Samtliga typer av kalibreringar är spårbara till våra egna eller till internationella referenser. Läs mer...

DSWM - en digital multifunktionell samplande wattmeternormal

Vi erbjuder vårt allra noggrannaste effekt- och elkvalitetsmätsystem till försäljning.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Andreas Nilsson

Tel: 010-516 56 41

Anders Bergman

Tel: 010-516 56 78

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.