Smörjfett som uppfyller miljökraven i svensk standard

Smörjfett används för att minska slitage i många produkter med rörliga delar. Genom minskad friktion sparas också energi. De flesta rörliga maskindelar måste smörjas regelbundet då smörjfett förbrukas efterhand eller förlorar sin funktion. Smörjfett kan dock oavsiktligt spridas till miljön. Därför har en svensk standard utarbetats som bland annat ställer miljökrav på smörjfett.

I ett internationellt perspektiv är standardens miljökrav stränga och innebär att basvätskan i smörjfett skall vara biologiskt nedbrytbar samt ge minimerad vattentoxicitet. Kraven innebär också bland annat en kontroll av allergiframkallande ämnen samt ämnen med särskilt hälso- och miljöfarliga egenskaper (CMR, PBT).

Beroende bland annat på andelen förnybara råvaror kan smörjmedel uppfylla kraven i en av tre klasser, där miljöklass A innebär att mer än 65 % av produkten innehåller förnybara råvaror och klass B innebär ett innehåll av mer än 45 % förnybara råvaror. Klass C innebär att inget krav ställs på andel förnybara råvaror.

Expertis vid RISE (fd SP) granskar produkter med avseende på miljökraven i Svensk standard 15 54 70, "Smörjmedel, industrioljor och liknande produkter (Klass L) Specifikationer för familj X (Smörjfett)". För närvarande har endast produkter i miljöklass B granskats. Följande produkter uppfyller kraven för miljöklass B:

July 2019

Förändringar som tillkommit efter föregående lista är markerade med FETSTIL.

PRODUKT / PRODUCT

LEVERANTÖR / SUPPLIER

Agrol Entreprenadfett EP2 Bio Agro Oil AB
Alassca 762 OS Axel Christiernsson International AB
Axellence 740 EPBD Axel Christiernsson International AB
Axellence 752 EPBD Axel Christiernsson International AB
Axellence 7400 EPBD Axel Christiernsson International AB
Hycal 440 EPEF Axel Christiernsson International AB
Hycal 442 EPEF Axel Christiernsson International AB
Hycal 760 EPEF Axel Christiernsson International AB
Hycal 762 EPEF Axel Christiernsson International AB
Binol Rail 510 Binol AB
Cargo Bio Natur 2 Cargo Oil AB
Cargo Bio Natur 0 Cargo Oil AB
Cargo Bio Rail Cargo Oil AB
CEPSA ARGA BIOGREASE CEPSA
Clarity Synthetic EA Grease Chevron Lubricants
EPIROC Bio Chisel Paste Construction Tools GmbH
ETG 122 Bio EverTec AB
GreaseWay Bio CaH 82 Fuchs Lubricants Sweden AB
UniWay Bio Lix 62 Fuchs Lubricants Sweden AB
GreaseWay Bio Lix Ultra 400 Fuchs Lubricants Sweden AB
Tramlub SSM Eco Gleitmo Technik
Locolub Eco Gleitmo Technik
KAJO-BIO-Chain Grease H. V. KAJO GmbH
KAJO-BIO-Longlife Grease LZR 2 KAJO GmbH
KAJO-BIO-Meisselhammerpaste KAJO GmbH
LanoPro Lube Paste ST2 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Marine Grease EP0 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Marine Grease EP2 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Multi Grease EP0 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Multi Grease EP2 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Offshore Grease HD2 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Universal Grease HD2 EAL Lanopro Production AS
LanoPro Wire Grease ST2 EAL Lanopro Production AS
Molldy Sågkedjefett BIO AB Lysco
Biolubri Greaskote 100 Magna International Pte Ltd
Biolubri Greaskote-C Magna International Pte Ltd
Midland Bioplex Midland AB  
Neste Multigrease Bio EP 2 Neste Oil AB
Neste Multigrease Bio EP 0 Neste Oil AB
Q8 Renoir WR 462 OK-Q8 AB
PONSSE Logger's Bio grease NLGI 2 Ponsse Oyj
Biogrease Heavy EP 2 Preem AB
Biogrease Medium EP 00 Preem AB
Whitmore BioRail Ramby Oljor & Verktyg AB
LGGB 2 SKF Maintenance Products
Shell Retinax Grease CSB 00 Svenska Shell AB
Swedol Universalfett Bio Swedol AB
Swedol Entreprenadfett Bio Swedol AB
Bioadhesive Plus Total Lubrifiants
Biomultis EP 2 Total Lubrifiants
Xtreme Water Resistant VGP TrustLube B.V.
Vossloh Nordic BIO -25/+40°C Rail Grease Vossloh Nordic Switch Systems AB
ZEP ProLube GREEN ZEP Industries

 

De produkter som finns på listan har olika användningsområden som bland annat universalsmörjning, rälssmörjning, smörjning av tunga skogsmaskiner och centrala smörjsystem för lastbilar och bussar.

RISE granskning omfattar smörjfetters miljöegenskaper enligt avsnitt 4.2 i svensk standard SS 15 54 70. Standarden anger även tekniska krav på smörjfett, men granskningen omfattar inte dessa krav. Enligt granskningsavtalet har dock RISE rätt att inkräva egendeklaration av att en produkt uppfyller de tekniska kraven i standarden. Enligt avtalet kan RISE också med omedelbar verkan från listan avlägsna produkt som inte uppfyller standardens krav.

Information om smörjfetternas tekniska egenskaper lämnas av respektive leverantör/tillverkare.

Ovanstående lista, även kallad "SP-listan" bygger på att tillämpa SS 15 54 70, utgåva 2 enligt den granskningspraxis som etablerats av projektet "Ren Smörja", vilket påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens kommunalförbund ersätter SP-listan de tidigare listor över smörjfetter som utgavs av "Ren Smörja" respektive Miljöteknikdelegationen.

Listan som endast publiceras på Internet är skyddad av upphovsrätten, vilket innebär att den inte får publiceras i sin helhet eller som utdrag utan angivande av källa.

Listan uppdateras löpande, och som mest varje kalendermånad.

Denna webbsida kan enklast nås på: www.sp.se/km/grease

Länk till miljöanpassade hydraulvätskor

Relaterad information

Kontaktpersoner

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.