Metoder för utvärdering av mätosäkerhet

Mätosäkerhet för ackrediterade metoder beräknade från kontrollprov och valideringsdata enligt Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories. Nordtest Technical Report 537. Handboken finns nu på svenska: SP rapport 2015:74.

Informationsblad om mätosäkerhet framtaget av SP

Svenska

Övriga språk (www.eurochem.com)

 

Vägledningsdokument för uppskattning av mätosäkerhet

Båda vägledningsdokumenten har bra genomarbetade exempel på analysmetoder.

De svenska översättningarna kan beställas från SP, Siv Hansson, tel. 010-516 52 67.

Eurachemguiden utgår från en mätekvation och försöker uppskatta alla osäkerheter vid mätningen. Den finns även tillgänglig direkt på nätet www.measurementuncertainty.org.

Nordtest handbok utgår från krav på metoden och använder resultat från kontrollprov och valideringsdata för att uppskatta mätosäkerheten – detta ger en bra uppskattning av mätosäkerheten.

Handbok för beräkning av mätosäkerhet vid miljölaboratorier
SP rapport 2015:74

Relaterad information

Kontaktpersoner

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: