Metoder för utvärdering av mätosäkerhet inom kemisk analys

Vägledningsdokument för uppskattning av mätosäkerhetet:

 

·        Beräkning baserat på data från kontrollprov validering som beskrivs i Nordtest-rapport NT TR 537 Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (2017) (tillgänglig på www.nordtest.info/). Detta beräkningssätt passar bra för metoder som är rutinbruk och beräkning baseras på spridningen för kontrollprovet samt data från valideringsarbetet. Handboken finns även tillgänglig på svenska som SP-rapport 2017:45 som kan beställas från RISE (Johan Seger, johan.seger@ri.se, 010-516 5267). Beräkningssättet gås igenom på en kurs som ges regelbundet av RISE.

 

·        Beräkning baserat på modellering av alla kända felkällor som beskrivs t.ex. i EURACHEM / CITAC Guide CG 4 – Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement (2012) (tillgänglig på www.eurachem.org). Man utgår här från en mätekvation och försöker uppskatta alla osäkerheter vid mätningen. Detta resulterar i en detaljerad beräkning av mätosäkerheten som kräver mycket data. För kemiska analyser får man ofta en underskattning av mätosäkerheten då det är svårt att få med alla bidrag.

 

Båda vägledningsdokumenten har bra genomarbetade exempel på beräkningar med olika analysmetoder.

 

För att beräkna mätosäkerhet för en metod i rutinbruk rekommenderar vi sättet som beskrivs i Nordtest rapport NT TR 537 tillsammans med programvaran MUkit software. Mjukvaran ger dig en detaljerad rapport på dina mätosäkerhetsberäkningar. Ett exempel på en sammanfattande rapport ges nedan

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Eskil Sahlin

Tel: 010-516 52 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.