Arbetsmiljömätningar

Arbetsmiljömätningar utför vi i industriella miljöer, kontor och andra ickeindustriella byggnader.

Vi utför mätningar av hälsoskadliga kemiska ämnen (luftföroreningar) såsom

  •   PCB
  •   PAH
  •   Isocyanater
  •   VOC
  •   NOx
  •   Metallföreningar 
      

 

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lars Rosell

Tel: 010-516 52 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.