P-märkt fönstermontage

P-märkningen vänder sig till olika aktörer i branschen som utför montage av fönster och som har en ambition att leverera kvalitetssäkrade system.

Reglerna (CR066) innehåller funktionskrav på egenskaperna lufttäthet, regntäthet och säkerhet mot vindlast såväl som krav på värmeisolering och fuktförhållande. Funktionsprovningen utförs i fyra varianter av typväggar: luftad träfasad, betongvägg, tegelvägg/träregelstomme och putsad vägg med träregelstomme. Syftet med funktionsprovningen är att kontrollera om montaget fungerar i olika väggalternativ och få en kvalitetskontroll av systemets montagebeskrivning.

För att säkerställa god beständighet ställs krav på ingående material och komponenter så som drevmaterial, infästningsdon, fogmassor, plåtbeslag m m.

Certifikatinnehavarens egenkontroll står under uppsikt av RISE, som utför stickprovsundersökningar på montageplatserna.

Märkning

Märkning görs på dokumentation som medföljer varje montage och ska innehålla:

  • Innehavare av certifikatet
  • Certifikatsnummer
  • Montageföretag
  • RISE certifieringsmärke, P-märket
  • Information för spårbarhet (exempelvis datum, objekts- eller ordernummer)

Nedan förtecknade tillverkare uppfyller kraven i certifieringsregel 066 – Fönstermontage.

Certifikat

Lista med certifikatsinnehavare

 

Systemhållare

Bratex Byggvaror AB      
Box 40
662 21  ÅMÅL

Tel: 0532-121 20

Certifikat nr

SC0375-16

Handelsnamn

Secure montage

Certifierade entreprenörer:

Bratex Byggvaror AB
Enomic Fönster Sverige AB
Mockfjärds FönsterEntreprenad AB

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.