Kvalitetssäkring

Frågor kring allmän kvalitetssäkring

 

Databaserad sökning efter referensmaterial i samarbete med LGC Nordic och lämpliga provningsjämförelser. Läs mer om den europeiska databasen Eptis och sök själv i databasen på Internet som innehåller information om nära 700 program för regelbunden kvalifikationsprövning (proficiency testing schemes).

Anvisningar beträffande mätosäkerhet och assistans med osäkerhetsuppskattningar enligt internationella riktlinjer. Vår svenska översättning av Eurachem/CITAC guide Quantifying uncertainty in analytical measurement (SP Rapport 2000:17, Utvärdering av mätosäkerhet i kemisk analys). Kontakta Siv Hansson om Du vill köpa handboken.

Är du kund/slutanvändare av laboratorieresultat och vill veta mer om de nya riktlinjerna för mätosäkerhet? Börja att läs vårt informationsblad [infoblad SP INFO 2000:23.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Bertil Magnusson

Tel: 010-516 52 75

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.